Rozdělení výrobků MAPEI do skupin

Sortiment výrobků MAPEI je rozdělen do následujících skupin:

Výrobky na obklady a dlažby z keramiky a přírodního kamene

Jedná se o moderní výrobky vyznačující se snadnou aplikací, dlouhodobou trvanlivostí a vysokou spolehlivostí. Všechny jejich vlastnosti a technické parametry souhlasí s EN 12004, EN 12002, EN 13888 a s označením CE.

Výrobky pro lepení pružných a textilních krytin a parket

Mapei přichází s ucelenou nabídkou lepidel pro povlakové krytiny včetně výrobků pro přípravu podkladů.

Výrobky pro dřevěné podlahy

Vysoce kvalitní lepidla, která umožňují dokonalejší, spolehlivější a bezpečnější postupy při lepení parket a přípravě podkladů.

Průmyslové podlahy

Jednoduché na používání, spolehlivé ve svém uplatnění – to jsou základní charakteristiky podlahových systémů na bázi cementu, epoxidových a polyuretanových pryskyřic.

Výrobky pro stavebnictví

Produkty MAPEI umožňují stavebníkům využívat nejnovější technologie a vyhovět tak všem nárokům při provádění stavebních konstrukcí a zároveň splnit požadavky na dokonalý vzhled. MAPEI se uplatní na novostavbách, rekonstrukcích, vodohospodářských dílech, mostech a dalších železničních i silničních staveb, při sanacích historických budov i v novodobé moderní architektuře.

Přísady do betonů a malt

V tomto oboru představují produkty MAPEI ucelený sortiment suchých maltových směsí, které splňují požadované vlastnosti, vynikají dlouhodobou trvanlivostí a vyhovují i náročným technickým požadavkům na mechanickou i chemickou odolnost betonů a malt. Systémy byly navrženy a vyrobeny zcela ve shodě s normou EN 934.

Ochranné a dekorativní nátěry a stěrky

Tyto inovativní výrobky najdou své využití při povrchových úpravách stavebních konstrukcí a zaručují jejich dokonalý a atraktivní vzhled.

Výrobky pro podzemní stavitelství

Společnost MAPEI nabízí své specializované produkty i pro vysoce náročné tunelářské technologie nebo stavby prováděné pod úrovní terénu a vody.

Intenzifikátory mletí cementu

V tomto oboru má společnost k dispozici přísady, které zdokonalují proces mletí cementu, čímž zlepšují jeho užitné vlastnosti i výslednou kvalitu.

Produkty MAPEI