Penetrace Mapei Eco Prim Grip

Všestranný primer Mapei Eco Prim Grip s nízkým obsahem organických těkavých látek je založen na kombinaci báze akrylových pryskyřic ve vodní disperzi a křemičitých plniv. Díky tomu je zajištěna vysoká přídržnost, a to i ve více vrstvách. Mapei Eco Prim Grip je připraven k okamžitému použití. Primer lze aplikovat pro přídržnost před nanesením omítky, ideálně se hodí také pro vyhlazovací a vyrovnávací práce, při práci se stěrkami, lepidly, na obklady i dlažby.

Penetrace Mapei Eco Prim Grip

Použití

Mapei Eco Prim Grip lze díky jeho univerzálnosti použít v interiéru i exteriéru, na stěny i podlahy. Zlepšuje přídržnost při nanášení dalších vrstev na různé podklady:

 • Betonu
 • Pórobetonových a sádrových tvárnic
 • Cihel
 • Vibrolisovaného betonu
 • Všechny typy omítek na bázi cementu, vápna a sádry

Mapei Eco Prim Grip dále zvyšuje přídržnost:

 • vyhlazovacích a vyrovnávacích stěrek
 • lepidel na keramiku a přírodní kámen
 • Nesavé podklady, jako keramika, terazzo a přírodní kámen
 • Dřevo, kov

Penetrace Mapei Eco Prim Grip - použití

Technické vlastnosti

Eco Prim Grip je založen na bázi syntetických pryskyřic ve vodní disperzi s obsahem křemičitých plniv. Primer neobsahuje žádná rozpouštědla a vyznačuje se vynikající přídržností k podkladu, odolností proti vodě a stárnutí materiálu.

Vysoká přilnavost vytváří pevný spoj, který dokonale přidrží omítky a je ideální k aplikaci také na hladké a málo savé podklady. U savých podkladů snižuje nasákavost a současně sjednocuje savost.

Zaschnutý primer se vyznačuje silnou přídržností k cementové směsi a dalším typům podkladu, jako je beton, pórobetonové tvárnice, cihly, přírodní kámen, sádrokarton, dřevo, keramika, kov, omítka, sádra apod.

Z hlediska vzhledu připomíná Mapei Eco Prim Grip šedý latex, aplikace pomocí štětce či válečku je snadná a přípravek lze okamžitě použít.

Mezi další vlastnosti patří nehořlavost a zanedbatelný obsah organických těkavých látek (VOC). Díky tomu je výrobek zcela neškodný, a to jak při práci, tak v obývaných prostorách.

Přípravek lze skladovat v běžných podmínkách.

Upozornění pro uživatele

 • Aplikujte v teplotním rozmezí 5 až 35 stupňů Celsia
 • Nikdy nepoužívejte na podklady se vzlínající vlhkostí
 • Výrobek není potřeba ředit

Jak nátěr použít

Před aplikací je třeba podklad dokonale očistit, vysušit, zbavit olejů a mastnoty, povrch nesmí obsahovat nesourodé částice ani zbytky zaschlého cementového mléka.

Na nenavlhčený povrch nanášíme Eco Prim Grim pomocí válečku, štětce či nástřikem. Po nanesení necháme zaschnout a naneseme omítku nebo použijeme vyhlazovací stěrku. Doba vysychání se liší dle podmínek okolního prostředí a savosti podkladu, pohybuje se v intervalu 15 až 60 minut. Postupně můžeme nanášet další vrstvy.

Čištění

Primer ECO Grip lze odstranit před vyschnutím vodou jak z povrchů stěn, podlah, tak nářadí, po vyschnutí je třeba použít líh nebo Pulicol 2000.

Spotřeba

V závislosti na savosti podkladu se spotřeba pohybuje v rozmezí 0.20 až 0.30 kg/m2

Balení

Eco Prim Grip je dodáván v plastových vědrech o objemu 5 nebo 10 kg.

Skladování

Výrobek je možno skladovat v původních neporušených a zavřených obalech, v běžném prostředí bez speciálních podmínek po dobu 1 roku.

Bezpečností předpisy pro práci na stavbě

Mapei Eco Prim Grip je zcela bezpečný dle požadovaných norem (při dodržování běžných bezpečnostních pravidel při práci s chemickými produkty).

Všechny další informace o bezproblémovém použití výrobku jsou k dispozici v nejnovější verzi Bezpečnostního listu. > Bezpečnostní list na požádání.

Závěrečná upozornění

Výše uvedené údaje a předpisy jsou uvedeny v souladu s našimi zkušenostmi, přesto je třeba brát je do určité míry pouze jako informativní a typické při správném používání výrobku. Před vlastní aplikací musí uživatel sám rozhodnout, zda je použití výrobku vhodné. Spotřebitel tím přebírá všechnu zodpovědnost za následky způsobené nesprávnou aplikací či manipulací.

Vždy dbejte na poslední verzi technické dokumentace výrobku na internetových stránkách společnosti MAPEI.

Penetrace Mapei Eco Prim Grip