Chvíle odpočinku


Člověk si však musí to hezké umět najít. Pokud je škarohlíd, bude to mít kapánek obtížnější. Uvidí pouze ten nepořádek kolem a nic jiného. Jenže i za ten zase mohou lidí. Zvířata jej asi neudělala.  

Volný Äas se pak tráví vÅ¡elijak. Neposedové vyrážejí v houfech sbírat hříbky, nebo na horské túry. A ti ostatní si jen nÄ›kam lehnou a skuteÄnÄ› odpoÄívají. Pozorují mraky, sluníÄko a tÅ™eba zrovna u moÅ™e vlnobití. To je uklidní tak, že usnou a vlastnÄ› jsou svým způsobem v ráji. Nemusí vaÅ™it, uklízet, prát, prostÄ› si jen a jen užívají zaslouženého odpoÄinku. A urÄitÄ› se ptají, proÄ je ta dovolená tak krátká a jen jednou, nejvýš dvakrát do roka.  

relax u řeky

Na to je jednoduchá odpovÄ›Ä. Protože kdyby nikdo nic nedÄ›lal. Nic by nebylo. PoÄínaje Äerstvými rohlíky k snídani a konÄe tÅ™eba televizí po veÄeÅ™i. Nebyla by auta, ani telefony, prostÄ› bychom žili stále v jakési džungli. NÄ›kdy by se mÄ›l ÄlovÄ›k sám sebe otázat, zda by to tak nebylo lépe. Bylo Äi ne?  

mořská pláž

Za lovců mamutů těžko mohl jeden lovec volat mobilem tomu druhému, že vidí stádo těch předpotopních zvířat.  

Ani Napoleon Bonaparte si nemohl na internetu ověřit, jak vypadá krajina před jeho vojskem.  

Dnes to vÅ¡echno lze a my jsme rádi, že tyto vymoženosti máme a že s nimi umíme pracovat. A užíváme je právÄ› na dovolené. Nebo také ne. NÄ›kteří lidé vÅ¡echno vypnou, vÄetnÄ› mobilů a poÄítaÄů a užívají si ten klid. Nikde nic nepípá, nikdo nevolá, a to je na tom super. Mobilem nanejvýš sem tam nÄ›co vyfotí a je to. Taková dovolené je úplnÄ› nejlepší, ale málokdo to vydrží. Internet potÅ™ebují jako drogu a mobilní telefon také. Zde už je ovÅ¡em těžká rada. Zase pokud to tak nÄ›komu vyhovuje a uvolní se, tak proÄ ne. Alespoň si to užije jiným způsobem. V každém případÄ› by mÄ›l být ÄlovÄ›k po dovolené odpoÄatý jak fyzicky, tak i psychicky. Aby mohl zase celý rok pracovat.