Módní návrhářství


Mnoho lidí má rádo módu, a to hlavnÄ› ženy. Já také patřím k tÄ›m ženám, co mají rády módu. Abych se pÅ™iznala, tak jsem vždycky chtÄ›la být také módní návrhářka, ale samozÅ™ejmÄ› se mi tohle vůbec nepoÅ¡tÄ›stilo. Já se tomu ani nedivím, protože ten, kdo chce být módní návrhář, tak také se už tomu musí vÄ›novat snad odmaliÄka. Já jako malá holka jsem také moc ráda kreslila různé obrázky tÅ™eba Å¡atů a nebo dalšího obleÄení, ale nikdy by mÄ› nenapadlo, že vlastnÄ› v tom také mohu pokraÄovat v nÄ›jaké Å¡kole. Opravdu hodnÄ› mÄ› mrzí, že mÄ› tÅ™eba v tomhle nepodpoÅ™ili také rodiÄe nebo prarodiÄe. Oni vždycky mÄ›li za to, že jediná práce, kterou se dá ÄlovÄ›k uživit, tak je taková manuální, tÅ™eba prodavaÄka nebo pekaÅ™ka.

Baví mě móda i kosmetika.

A tak podobnÄ›. Jenomže tohle mÄ› nikdy nelákalo, ale na takovou Å¡kolu jsem potom po základní Å¡kole Å¡la, protože si to přáli moji rodiÄe. Nyní toho zpÄ›tnÄ› úplnÄ› lituji, že jsem neÅ¡la studovat módu, nÄ›jaké módní návrhářství. Sice se mi na soutěži podaÅ™ilo dvakrát vyhrát první místo v oblasti módy, kde jsem navrhovala krásné klobouky a také suknÄ›, ale to bylo vÅ¡echno. Potom se mi už vůbec nedaÅ™ilo, byla jsem z toho opravdu hodnÄ› neÅ¡Å¥astná a rodiÄům a prarodiÄům jsem jeÅ¡tÄ› asi dva nebo tÅ™i roky stále vyÄítala, že mÄ› donutil jít na pekaÅ™inu.

Móda mě hodně baví.

Prý je to v dneÅ¡ní dobÄ› úplnÄ› normální a prý se tím ÄlovÄ›k uživí. Já chápu, že vlastnÄ› pekaÅ™ina bude tady stále, že se stále bude péct a nebo vaÅ™it a nebo nÄ›co dÄ›lat. Jenomže já jsem chtÄ›la být módní návrhářka, protože mÄ› baví móda. Móda mÄ› zajímá opravdu hodnÄ› a mám také doma spoustu knih, které se týkají módy. A dokonce pravidelnÄ› také odebírám dva mÄ›síÄníky, které mám pÅ™edplacené. Knihy mám ráda a Äasopisy také. A kromÄ› módy mÄ› také jeÅ¡tÄ› baví Äetba. A když mohu Äíst o moderních ženách a nebo o moderních umÄ›lcích, tak mÄ› to opravdu hodnÄ› baví a jsem si jistá, že nebýt toho, že bych Å¡la na uÄební obor, tak by ze mÄ› byla asi nÄ›jaká kvalitní módní návrhářka.