Pánové a krása


Znamená pro vás krása ÄlovÄ›ka hodnÄ›? Vybíráte si partnera podle vzhledu, podle toho, jak vypadá a jak je krásný? Já si myslím, že ani mnoho lidí neví, co je to vůbec krása, protože vlastnÄ› každý ÄlovÄ›k má takovou definici krásy úplnÄ› podle svého. Například mnÄ› se vůbec nelíbí, kdyby muž můj partner byl tÅ™eba úplnÄ› hodnÄ› svalnatý, kdyby stále posiloval a mÄ›l by takové ty žilnaté svaly, mÄ›l by vÅ¡ude vystouplé žíly. Tohle se mi absolutnÄ› vůbec nelíbí. Také se mi nelíbí, když jsou muži zase opravdu hodnÄ› hubení. Můj bývalý partner byl právÄ› opravdu hodnÄ› hubený. Já jsem to mÄ›la za to, že on je tÅ™eba ve stresu a že tÅ™eba pozdÄ›ji pÅ™ibere, jenomže nepÅ™ibral.

I pánové mají své ideály.

SamozÅ™ejmÄ›, že já jsem se s ním nerozeÅ¡la kvůli tomu, že byl hubený, ale potom nakonec on se rozeÅ¡el se mnou, protože si naÅ¡el jinou přítelkyni. SamozÅ™ejmÄ›, že jsem tohle obreÄela a byla jsem dva mÄ›síce taková nesvá a smutná, ale potom jsem si Å™ekla, že stejnÄ› mÄ› tak fyzicky nepÅ™itahoval. Nebyl pro mÄ› tak úplnÄ› krásný, a to kvůli tomu, že byl extrémnÄ› hubený. Řekla jsem si, a věřte mi nebo ne, ale mnÄ› by se radÅ¡i líbili pánové s vÄ›tším bříškem, než aby byl úplnÄ› hubený nebo extra svalnatý.

žena

Naproti tomu znám ale nÄ›kolik žen, které právÄ› dávají pÅ™ednost tomu, aby pánové byli opravdu hodnÄ› svalnatí, aby chodili snad obden do posilovny anebo každý den do posilovny. Podle mého názoru, kdyby pánové chodili každý den do posilovny, anebo obden do posilovny, že je to také Å¡koda penÄ›z, protože i posilovna stojí veliké peníze, a to nemluvím o tom, kolik to zabere urÄitÄ› Äasu. Já si myslím, že kdyby se muž vÄ›noval sám sobÄ› více než tÅ™eba partnerce nebo manželce, že je tady asi nÄ›jaká chyba, já bych tÅ™eba například nestrpÄ›la, kdyby partner se vÄ›noval více sobÄ›, kdyby trávil více Äasu v koupelnÄ› nebo v posilovnÄ›, než aby byl se mnou.