Proč být ráda za to, že jste žena!


U nás to tak naÅ¡tÄ›stí neplatí. Ženy mohou studovat, volit, pracovat a tak dále. Jediné, co můžete pocítit je, že za stejnou práci mají ženy ménÄ› penÄ›z. Ale i to už je snad dnes na lepší cestÄ›. PÅ™es to vÅ¡echno, ale mají nÄ›které ženy pocit, že jsou nÄ›co ménÄ›. Necítí se dobÅ™e a sebevÄ›domí mají na nule. Velkou roli ve vnímání sebe sama hraje dÄ›tství. Kdy nás formovali rodiÄe a okolí. Pokud jste mÄ›ly Å¡tÄ›stí, nic z toho necítíte, ba naopak. Ale pokud pÅ™ece jen potÅ™ebujete vaÅ¡e ženství nakopnout, pÅ™eÄtÄ›te si, proÄ být ráda za to, že jste žena!

1) máte silnou intuici

Příroda ženy obdaÅ™ila velmi silnou intuicí. Už dopÅ™edu cítíte, co je správné, co byste chtÄ›la, kdo je jaký ÄlovÄ›k, jak Å™eÅ¡it urÄité situace, jak se rozhodovat a tak dále. Nemusíte k tomu provádÄ›t žádné analýzy a logické rozbory. A pokud svoji intuici budete posilovat a trénovat, dostanete se opravdu k nÄ›Äemu úžasnému.

žena

2) dokážete na svět přivést nový život

Dokážete odnosit a porodit dítě. Vaše tělo je na to uzpůsobené, připravené a celé je to vlastně takový malý zázrak, když si představíte, že ve vás roste něco o velikosti rýže až do 3 kilového miminka. 

3) jste kreativní

Ženy jsou mnohem kreativnÄ›jší, než muži. To je velké plus i v zamÄ›stnání, kdy vidíte i jiná Å™eÅ¡ení, která by mužské pohlaví nenapadla. KromÄ› toho jsou ženy Å¡ikovné na malování, háÄkování, pletení, navlékání korálků, vyšívání a tak dále.

žena

4) jste propojena s životním a mÄ›síÄním cyklem

Vnímáte cykly života a fáze měsíce. Vaše menstruace by v ideálním případě měla přicházet po 28 dnech. Tělo se tím řídí, i když v sobě nemá žádný kalendář.

5) jste empatická

Dokážete se vcítit do druhých a být dobrou posluchaÄkou. NepÅ™icházíte hned s rychlým Å™eÅ¡ením jako muži, protože víte, že to není potÅ™eba. Kolikrát mnohem více pomůže pouze naslouchat, pÅ™ijmout a vyjádÅ™it úÄast.