Je braní vitaminů na podzim skutečně nezbytné?


Jakmile pÅ™ijde podzim, zaÄne se v televizi objevovat stále více reklam propagující nejrůznÄ›jší vitaminové přípravky, aÅ¥ už ty celostní, kde jsou vÅ¡echny, nebo takové, kde je například jen vitamin C. V nich jsme pak pÅ™esvÄ›dÄováni, že pokud se chceme vyhnout podzimním a zimním nachlazením, nemáme jinou možnost, než je brát.

 

vitaminové tabletky

 

Je vÅ¡ak otázkou, do jaké míry je to skuteÄnÄ› pravda. Zde je potÅ™eba se podívat hned na nÄ›kolik faktorů, které v tom hrají roli. A tím prvním je obsah vitaminů. Ten je v tÄ›chto přípravcích samozÅ™ejmÄ› pÅ™esnÄ› udán. Nemusíme se tedy bát, že by tam skuteÄnÄ› nebylo takové množství, jaké je inzerováno.

 

Pokud vÅ¡ak bereme přípravky, kde jsou vÅ¡echny, je nutné si uvÄ›domit, že nÄ›které látky spolu reagují i tak, jak bychom nechtÄ›li. Například železo působí jako blokátor vÄ›tÅ¡iny ostatních vitamínů. To znamená, že tÄ›lo využije železo, a teprve až jej spotÅ™ebuje, využije zbylý obsah. Do tÄ›la se nám jich tedy nedostane ani zdaleka tolik, kolik bychom potÅ™ebovali, nebo kolik bychom oÄekávali.

 

přírodní zdroj vitaminů

 

Dále je to také využitelnost. Je pravdou, že tÄ›lo tyto umÄ›le vyrobené přípravky nedovede zpracovat ani zdaleka tak dobÅ™e, jak je tomu například u ovoce Äi zeleniny. To znamená, že valná Äást onoho zdravého obsahu naším tÄ›lem jen bez užitku projde. V podstatÄ› tak získáme jen zbarvenou moÄ, což za ty peníze, které tyto přípravky stojí, rozhodnÄ› nestojí.

 

Pokud tedy chceme nÄ›co dÄ›lat pro své zdraví, je mnohem lepší pestrá strava s dostatkem ovoce a zeleniny, zvláštÄ› pak v podzimním a zimním období. Nejenže je totiž úÄinnÄ›jší, ale také mnohem levnÄ›jší. Ano, je to ponÄ›kud složitÄ›jší, avÅ¡ak výsledek za to rozhodnÄ› stojí.

 

Neměli bychom tedy podléhat reklamám, až už nám říkají cokoliv. Výrobci i prodejci totiž mají jako prioritu své zisky, a jsou ochotni udělat prakticky cokoliv, aby jich dosáhli.