Politika pro všechny


Opravdu by mÄ› zajímalo, kolik je politických stran. A sice ano, ono se to dá spoÄítat, jenomže jsem se také dozvÄ›dÄ›la od své babiÄky a také od své maminky, že prý jsou takové i politické strany, které jsou tak úplnÄ› minimálnÄ› známé, nebo které mají tak málo Älenů, že je to zanedbatelné. Ale jsou málo významné, že tÅ™eba o nich ani neví oni maminka. PÅ™itom moje babiÄka se zajímá o politiku opravdu hodnÄ›. To spoleÄnÄ› s dÄ›deÄkem a také i ona sama mi Å™ekla, že prý politických stran je vážnÄ› mnoho a že ani ona by nÄ›jaké ani nepoznala. Anebo že by ani nespoÄítala, protože neví, kolik jich pÅ™esnÄ› je, ani nezná vÅ¡echny názvy.

S politikou kolem světa.

A když mi potom tÅ™eba babiÄka Å™ekla nÄ›jaké urÄité názvy různých politických stran, které jsou prý minimálnÄ› známé, tak Å™eknou, že jsem z tÄ›ch ÄtyÅ™ politických stran, které mi babiÄka Å™ekla, tak jsem o tom nevÄ›dÄ›la ani páru a neznala jsem ani jednu. A znám jenom takové ty základní strany, které se stále mezi sebou hádají. Tady jde alespoň vidÄ›t, že když jsou nÄ›jaké politické strany anebo cokoliv a hádá se to mezi sebou, tak se to vždycky vÄ›tÅ¡inou velice hodnÄ› zviditelní. Sice ano i Å¡patná reklama je reklama, tohle je pravda. Ale zase v jakém smyslu a také za jakou cenu?

Politika v Turecku.

Já si myslím, že kdyby lidé tÅ™eba byli více sluÅ¡ní a dokázali se mezi sebou domluvit, tak by nemuselo být tolik Å¡kody a tolik nadávek anebo tolik násilí, protože v poslední dobÄ› mi to pÅ™ijde, že se vÅ¡ichni lidé jenom hádají a neumí udÄ›lat spolu už žádné kompromisy a tak podobnÄ›. Proto si myslím, že nejlepší by bylo, kdyby tÅ™eba lidé spolu spolupracovali anebo, aby se dokázali tÅ™eba dohodnout také na jedné nebo na dvou vÄ›cech. Nebo proÄ si prostÄ› nedají jednoduÅ¡e kámen nůžky papír? Ano, je to vtipné, ale zase když to vezmete na druhou stranu, tak by to bylo poctivé. Kdo vyhraje, tak vyhraje a bude po jeho. Já vím, že to nejde takhle dÄ›lat úplnÄ› u vÅ¡eho a u vÅ¡ech lidí, ale já, kdybych tÅ™eba mÄ›la si vybrat, tak zkusím tu hru.