Co rozumíme pod pojmem EZS

EZS je zkratka tří slov, s nimiž se většina z vás v životě již pravděpodobně alespoň jednou setkala. Jedná se o Elektronický zabezpečovací systém či signalizaci, která detekuje různé události v obytných prostorách, na pracovištích, ve skladech, ale i v exteriérech. Někteří lidé zjednodušeně označují EZS jako „alarm“.

hlásič požáru

Alarmy známe zejména z prostor, kam mají zakázaný vstup nepovolané osoby, anebo přímo z domova – z domu či z bytu, který zabezpečujeme před vloupáním. EZS Technologie budov však nejsou jen alarmy s pohybovými čidly, čidel existuje více a my bychom se nyní mohli zmínit o některých z nich:

Protipožární signalizace

Hlásiče požáru nachází uplatnění prakticky všude, instalují se v rodinných domech, na chalupách, ve skladech, v kancelářích, ve výrobních halách, v zemědělských objektech, ve zdravotnických zařízeních a na mnoha dalších místech.

hasiči v oblecích

K požáru může dojít mnoha způsoby a právě proto jsou tu hlásiče, které urychleně zjišťují na základě zvýšení koncentrace kouře nebo zvýšení teploty v prostoru možný vznik požáru. Dokážou efektivně v krátké době přivolat lidskou obsluhu, anebo případně uvést do činnosti hasební zařízení. Protipožární signalizace si klade za cíl chránit majetek před poškozením či zničením v hodnotách milionů až miliard korun.

Detektor úniku plynu

Co je to plynné skupenství, si dokáže představit každý, a poměrně často se v této souvislosti předkládá existence zemního plynu a jeho rozvody v rodinných a bytových domech. Jestliže někde bude instalován detektor plynu, budou se mnozí lidé domnívat, že jde o hlásiče unikajícího plynu z plynové karmy, od sporáku či plynového kotle. Detektory se však zaměřují i na odhalování jiných plynných látek, například kyanovodíku, anebo nebezpečných a jedovatých plynů oxidu uhličitého a oxidu uhelnatého. Tato zařízení jsou potřebná jak v domácnostech, tak i v některých výrobních a skladových prostorách.