Jde to i bez alkoholu


Existuje nÄ›kolik způsobů, jakými se lidé oddávají pití. NejÄastÄ›ji je spojeno s urÄitou spoleÄenskou situací. Dodává sebevÄ›domí, zbavuje zábran, je tedy ideálním prostÅ™edkem k zábavÄ› a odreagování. VÅ¡echno vÅ¡ak má své meze. Kvalitní zábavu a odreagování si lze dopřát i bez návykových látek! Problém vÅ¡ak nastává ve chvíli, kdy lidé nejsou schopni se drinků v urÄitých situacích zříci. Už to samo o sobÄ› může být prvním krokem na cestÄ› k závislosti.

Lepší život na dosah ruky

Pokud míra konzumace zaÄíná pÅ™erůstat zdravé meze, je potÅ™eba se zamyslet nad tím, jak pÅ™estat pít alkohol. PotÅ™ebu nÄ›jakého Å™eÅ¡ení Äasto pociÅ¥uje mnohem dříve okolí nemocného než on sám. NicménÄ› vÅ¡echny odvykací programy jsou ÄistÄ› dobrovolné, a to i v nestátních psychologických zařízeních. U nás se dostává klientům veÅ¡keré potÅ™ebné terapeutické pomoci, a to v luxusním prostÅ™edí wellness hotelu, kde mohou vÄ›novat stejnou pozornost i své tÄ›lesné schránce. Zakládáme si na diskrétnosti, anonymitÄ› a striktní profesionalitÄ›. Respektujeme osobní prostor klientů, pÅ™itom jim nabízíme veÅ¡kerou možnou podporu a léÄebnou pomoc. Pobyt u nás může být pro mnohé z nich zaÄátkem nové životní éry.