Od čeho se odvíjí pro prodej sro cena

Jednou z prodávaných komodit jsou bezesporu i již předem hotové firmy. Zde se nejčastěji jedná o společnosti s ručením omezeným, avšak tyto rozhodně nejsou jediné. A vzhledem k velké nabídce je celkem pochopitelné, že je najdeme v různých cenových relacích. Tím se nabízí otázka, podle čeho je vlastně pro prodej sro cena, za kterou se tyto firmy prodávají, určována.

Předně jsou to samozřejmě náklady na její založení. Ty se musí jejímu tvůrci vrátit, zejména pokud jde o podnik, který byl založen za účelem prodeje. Dává tedy smysl, že cena bude minimálně odpovídat nákladům na založení, základnímu kapitálu, který musí být do firmy vložen, plus zisku pro prodávajícího.

moderní sídlo firmy

To jsou ovšem pouze základy. Většinou jsou přidávány i další faktory, které mají na celkovou cenu vliv. A jedním z nich je i to, zda je ona firma registrována na živnost volnou či vázanou. Je jasné, že ta volná dává kupujícímu mnohem více možností, jak s ní potom naložit. Není tedy divu, že je dražší, i když někdy může kupující chtít specifickou vázanou živnost. To je však skutečně jen velmi řídký případ.

prodej firmy

Pak je tu také otázka, zda jsou s firmou spojeny i další věci, jako jsou budovy či zařízení. U těch čerstvě založených to nebývá pravidlem, avšak můžeme najít i takové, které již mají i vhodné budovy a stroje. To samozřejmě opět jejich cenu zvyšuje.

V případě, že se nejedná o nový podnik, nýbrž o již zavedený, který jeho majitel z nějakého důvodu prodává, se k tomu přidává i jeho dosavadní popularita a úspěchy. Pokud je těsně před krachem, nebude v žádném případě stát tolik, jako úspěšná firma se solidní zákaznickou základnou. I na to je potřeba dát pozor.

Rozhodně se tedy nevyplatí dívat jen na cenu. Vhodné je pátrat i po příčině toho, proč je cena taková, jaká je. Tak si budete moci být jisti, že skutečně budete vědět, do čeho jdete.