Skutečně existuje udržitelný životní styl?

Asi není žádným překvapením, že zdrojů na naší planetě velmi rychle ubývá. Toto tempo se zvyšuje jak s postupující technologickou revolucí a konzumním životním stylem, tak i s rostoucím počtem lidí na planetě. Pomalu, ale jistě se začínáme dostávat do bodu, kdy nám zkrátka nebudou stačit. Tento problém samozřejmě trápí vědce již dlouhou dobu. A jedním z řešení, které navrhují, je přechod na takzvaný udržitelný životní styl. Ten jednoduše znamená, že jedinec spotřebuje jen tolik zdrojů z přírody, kolik se jich zvládne za jeho život obnovit.

 

doprava zboží přes půl světa nikomu neprospívá

 

To se ovšem netýká pouze potravin, ačkoliv ty jsou v tomto asi nejznámější. Zde samozřejmě platí, že bychom měli kupovat především sezónní ovoce a zeleninu, a preferovat lokální potraviny před těmi z dovozu. To je navíc usnadněno tím, že v obchodech musí být vždy jasně označen původ dané potraviny.

 

Jídlo však není ani zdaleka tím nejrychleji se vyčerpávajícím zdrojem. Tím jsou fosilní paliva, především pak uhlí a ropa. I při velmi optimistických odhadech vyčerpáme veškeré dostupné zásoby během příštích pár desetiletí. A vzhledem k tomu, že ropa je základem velkého množství produktů, je jasné, že její vyčerpání přinese značné problémy.

 

o Zemi bychom se měli starat všichni

 

A jak tomu tedy můžeme pomoci my? Právě oním udržitelným životním stylem. Ten znamená nejen již zmíněné kupování lokálních potravin, ale také snížení konzumu obecně. Patří sem kupování pouze toho, co skutečně potřebujete (skutečně je další televize nezbytná?), a omezení emisí z dopravy. To spočívá v tom, že budeme pokud možno chodit pěšky či na kole, a pokud to nebude možné (například kvůli velké vzdálenosti), pak spíše než vlastní auto pojedeme hromadnou dopravou – zde se hodí poznamenat, že máme jednu z nejlépe rozvinutých sítí veřejné hromadné dopravy na světě. Je tedy škoda ji nevyužít.

 

Samozřejmě nelze předpokládat, že jeden člověk tímto zachrání planetu. Avšak pokud takových bude hodně, pak již bude výsledek znát. Jistě, je pravda, že například bohatí se vozí v osobních tryskáčích nebo na jachtách, ale tady přeci nejde o ně, že? Jde o nás a o náš příspěvek. Věřte, že každá troška pomůže.