Znaky na paletách


Staňte se klienty truhlářské firmy, která se zabývá výrobou palet, a v jejíž nabídce můžete nalézt také vÅ¡em dobÅ™e známé euro palety. Tento nejÄastÄ›ji používaný logistický materiál má pÅ™esnÄ› dané rozmÄ›ry a to 1200 x 800 x 144 mm a je vyrábÄ›n dle normy ÄŒSN269110 a mezinárodní normy UIC 435-2. Tyto euro palety poznáte podle registraÄních znaků, podle EUR znaku, který je umístÄ›n v oválném rámeÄku a také podle Äísla licence. A to vÅ¡e je vypáleno na Å¡palcích. JednoznaÄnÄ› tak poznáte, o jaký druh palet se jedná.

Poptávkový formulář

Objednejte si euro palety nebo jiné palety z bohatého sortimentu této ověřené spoleÄnosti a budou Vám dodány přímo na adresu výrobního Äi obchodního místa. Objednávku můžete provést jednoduÅ¡e pÅ™es on-line poptávkový formulář, který naleznete na internetových stránkách firmy. Díky vyplnÄ›ným údajům Vám pracovník spoleÄnosti vypoÄítá pÅ™edpokládanou cenu a také datum zhotovení objednávky. V případÄ› jakéhokoli dotazu, neváhejte použít kontaktní údaje, které jsou taktéž k dispozici na internetové adrese spoleÄnosti.